Diyanet ansiklopedisinde Said Nursi ve tashih yerleri

Said Nursi, Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi SAİD NURSİ (1878-1960) Son dönem Osmanlı âlimi ve Nurculuk hareketinin kurucusu. Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Nurs köyün­de dünyaya geldi. Dârü'l-hikmeti'l-İslâmiyye Reisliği'ne sunduğu özgeçmişine göre doğum tarihi 1878 yılının Ocak-Mart aylarına tekabül eden hicrî 1295'tir (Külliyât, s. 835). Babası yörede sûfî olarak tanınan Mirza, annesi Nuriye Hanım'dır. İlk öğre­nimine kendi köyünde ağabeyi Abdul­lah'ın yanında başladı ve çevredeki med­reselerde eğitimine devam etti. Tahsil ha­yatı onun zeki ve kabiliyetli bir öğrenci ol­duğunu gösterir. Konuları çok hızlı kavra­yabildiği için hocaları kendisinin dersleri atlayarak takip etmesinden hoşlanmıyor­du ve bu durum onun sık sık hoca değiş­tirmesine yol açıyordu. Sonunda Doğubayazıt'ta Şeyh Muhammed Celâlî'nin... ...


Kaynak : yozgatnur66.blogcu.com

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !